Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Portal Rasmi
Majlis Daerah Marudi
slide_5f7151297ba78.jpgslide_5f715110dfb5b.jpgslide_5f7150765ecfd.jpgslide_5f714f2ed9084.jpgslide_5eec60cbb8f3d.jpgslide_5ee1a28cb8be7.jpgslide_5e21154bc6d1e.jpgslide_5d11dede30f9b.jpgslide_5ce34c472e726.jpg

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
2017|2018|2019|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
 • Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.


 • Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

Catatan: TIADA Pelan Bangunan diproses dalam tempoh berkenaan.

 • Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.


 • “Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

 • Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

 

 • Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.

 

 • Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.

 • Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

 • Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

 • Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
APRIL


 

SEPTEMBER


 

 • Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

 • Sekurang-kurangnya 95% pegawai gred 22 dan keatas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.

 •  Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.

 • Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa