Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Mei 2019
Versi 8.2.1
online visitor Pelawat Di Talian 14
total visitor Jumlah Pelawat 1,023,248

MAJLIS DAERAH MARUDI

LOT 577, JALAN PENGHULU TAMA TINGGANG MALANG,
PETI SURAT 374,
98058 BARAM,
SARAWAK.

NO.TEL   : 085-755755
NO.FAKS : 085-755336
EMAIL : najihajie@sarawak.gov.my


KAUNTER PEMBAYARAN

MASA OPERASI :
Monday- Thursday
8.15am to 12.30pm & 2.15pm to 3.00pm
Friday
8.30am - 11.45am & 2.15pm to 3.00pm

Sabtu, Ahad & Cuti Umum
Kaunter Tutup

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
2017|2018|2019|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
 • Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Aduan 2 0 0 3 0 0            
Respon 24 jam 2 0 0 3 0 0            
Status aduan 3 hari bekerja 2 0 0 3 0 0            
Pencapaian Peratusan (%) 100 0 0 100 0 0          

 • Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pelan 0 0 0 0 0 0
Diproses dalam tempoh 14 hari 0 0 0 0 0 0
Pencapaian Peratusan (%) 0 0 0 0 0 0
Catatan: TIADA Pelan Bangunan diproses dalam tempoh berkenaan.

 • Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pelan 0 0 0 0 0 0
Diluluskan dalam tempoh 14 hari 0 0 0 0 0 0
Pencapaian Peratusan (%) 0 0 0 0 0 0

 • “Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. OP 1 0 0 0 0 0
Dikeluarkan dalam tempoh 2 hari 1 0 0 0 0 0
Pencapaian Peratusan (%) 100 0 0 0 0 0

 

 • Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pembayaran 22 55 104 125 118 64
Dibayar dalam tempoh 10 hari 22 55 104 125 118 64
Pencapaian Peratusan (%) 100 100 100 100 100 100

 

 • Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Tong Sampah yang perlu dikutip 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923
Lebih atau 2 kali seminggu 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923
Pencapaian Peratusan (%) 100 100 100 100 100 100 100

 • Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Buku 5082 0 3114 1505 0 0
Diproses dan dipamer dalam tempoh 2 bulan 5082 0 3114 1505 0 0
Pencapaian Peratusan (%) 100 0 100 100 0 0

 • Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Tindakan Susulan 1 16 16 4 1 3 6 1 1 0 7 4
Dalam tempoh 3 hari 1 16 16 4 1 3 6 1 1 0 7 4
Pencapaian Peratusan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

 • Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Kelulusan 0 10 0 0 0 0 59
Dikeluarkan dalam tempoh 3 hari 0 10 0 0 0 0 59
Pencapaian Peratusan (%) 0 100 0 0 0 0 100


 • Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
APRIL

Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Cukai Taksiran 0 1656 0 0 0 0 0
Dihantar sebelum 30 April 0 1656 0 0 0 0 0
Pencapaian Peratusan (%) 0 100 0 0 0 0 0
SEPTEMBER
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Cukai Taksiran 0 1656 0 0 0 0 0
Dihantar sebelum 30 September 0 1656 0 0 0 0 0
Pencapaian Peratusan (%) 0 100 0 0 0 0 0

 

 • Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Minit Mesyuarat 0 4 1 0 0 0 5 0 0 5 0 2
Disediakan dan diedarkan dalam masa 7 hari 0 4 1 0 0 0 5 0 0 5 0 2
Pencapaian Peratusan (%) 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 100


 • Sekurang-kurangnya 95% pegawai gred 22 dan keatas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pegawai Gred 22 dan ke atas 15 15 15 15 15 16 16 20 20 20 20 20
Mencapai 42 jam dan ke atas 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1
Pencapaian Peratusan (%) 0 7 13 20 27 31 44 40 45 50 50 55


 • Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Program Semasa 0 1 1 2 0 1
Bil. Program Kumulatif 0 1 2 4 4 5

Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)
0 1 1 2 0 1            
Jumlah dilaksanakan 0 1 2 4 4 5            
Pencapaian Peratusan (%) 0 100 100 100 100 100


 • Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pojek Diluluskan 11 0 0 0 1 0 10 0 0 5 6 0
Bil. Projek Kumulatif 11 11 11 11 12 12 22 22 22 27 33 33
Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa) 5 0 2 0 1 1 0 0 1 0 9 14
Jumlah dilaksanakan 5 5 7 7 8 9 9 9 10 10 19 33
Bil. Belum Dilaksanakan 6 6 4 4 4 3 13 13 12 17 14 0
Pencapaian Peratusan (%) 45 45 64 64 67 75 41 41 45 37 58 100