Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Portal Rasmi
Majlis Daerah Marudi
slide_5f7151297ba78.jpgslide_5f715110dfb5b.jpgslide_5f7150765ecfd.jpgslide_5f714f2ed9084.jpgslide_5eec60cbb8f3d.jpgslide_5ee1a28cb8be7.jpgslide_5e21154bc6d1e.jpgslide_5d11dede30f9b.jpgslide_5ce34c472e726.jpg

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
2017|2018|2019|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
 • Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Aduan

2

0

0

3

0

0

1

0

0

0

1

1

Respon 24 jam

2

0

0

3

0

0

1

0

0

0

1

1

Status aduan 3 hari bekerja

2

0

0

3

0

0

1

0

0

0

1

1

Pencapaian Peratusan (%)

100

0

0

100

0

0

100

0

0

0

100

100 • Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Pelan

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

Diproses dalam tempoh 14 hari

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

Pencapaian Peratusan (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

Catatan: TIADA Pelan Bangunan diproses dalam tempoh berkenaan. • Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Pelan

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Diluluskan dalam tempoh 14 hari

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Pencapaian Peratusan (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0 • “Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. OP

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Dikeluarkan dalam tempoh 2 hari

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Pencapaian Peratusan (%)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

 

 • Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Pembayaran

22

52

109

114

131

64

75

147

86

212

41

194

Dibayar dalam tempoh 10 hari

22

52

109

114

131

64

75

147

86

212

41

194

Pencapaian Peratusan (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 • Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Tong Sampah yang perlu dikutip

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

Lebih atau 2 kali seminggu

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2923

Pencapaian Peratusan (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 • Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Buku

4338

0

3115

1515

0

0

2973

0

0

0

0

2392

Diproses dan dipamer dalam tempoh 2 bulan

4338

0

3115

1515

0

0

2973

0

0

0

0

2392

Pencapaian Peratusan (%)

100

0

100

100

0

0

100

0

0

0

0

100 • Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Tindakan Susulan

1

16

16

4

1

3

6

1

1

0

7

4

Dalam tempoh 3 hari

1

16

16

4

1

3

6

1

1

0

7

4

Pencapaian Peratusan (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

 

 • Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Kelulusan

0

10

0

0

0

0

59

0

0

29

0

0

Dikeluarkan dalam tempoh 3 hari

0

10

0

0

0

0

59

0

0

29

0

0

Pencapaian Peratusan (%)

0

100

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

 • Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.

APRIL

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Cukai Taksiran

1466

952

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dihantar sebelum 30 April

514

775

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pencapaian Peratusan (%)

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEPTEMBER

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Cukai Taksiran

1466

952

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dihantar sebelum 30 September

514

775

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pencapaian Peratusan (%)

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 • Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Minit Mesyuarat

0

4

1

0

0

0

5

0

0

5

0

2

Disediakan dan diedarkan dalam masa 7 hari

0

4

1

0

0

0

5

0

0

5

0

2

Pencapaian Peratusan (%)

0

100

0

0

0

0

100

0

0

100

0

100

 • Sekurang-kurangnya 95% pegawai gred 22 dan keatas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Pegawai Gred 22 dan ke atas

15

15

15

15

15

16

16

20

20

20

20

20

Mencapai 42 jam dan ke atas

0

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

Pencapaian Peratusan (%)

0

7

13

20

27

31

44

40

45

50

50

55

 • Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Program Semasa

0

1

1

2

0

1

0

0

1

2

0

2

Bil. Program Kumulatif

0

1

2

4

4

5

5

5

1

2

0

2

Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)

0

1

1

2

0

1

0

0

1

2

0

2

Jumlah dilaksanakan

0

1

2

4

4

5

5

5

6

8

8

10

Pencapaian Peratusan (%)

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 • Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.

Tempoh

Jan-
18

Feb-
18

Mac-
18

Apr-
18

Mei-
18

Jun-
18

Jul-
18

Ogos-
18

Sept-
18

Okt-
18

Nov-
18

Dis-
18

Bil. Pojek Diluluskan

11

0

0

0

1

0

10

0

0

5

6

0

Bil. Projek Kumulatif

11

11

11

11

12

12

22

22

22

27

33

33

Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)

5

0

2

0

1

1

0

0

1

0

9

14

Jumlah dilaksanakan

5

5

7

7

8

9

9

9

10

10

19

33

Bil. Belum Dilaksanakan

6

6

4

4

4

3

13

13

12

17

14

0

Pencapaian Peratusan (%)

45

45

64

64

67

75

41

41

45

37

58

100