Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 17 Jul 2019
Versi 8.2.1
online visitor Pelawat Di Talian 25
total visitor Jumlah Pelawat 1,054,567

MAJLIS DAERAH MARUDI

LOT 577, JALAN PENGHULU TAMA TINGGANG MALANG,
PETI SURAT 374,
98058 BARAM,
SARAWAK.

NO.TEL   : 085-755755
NO.FAKS : 085-755336
EMAIL : najihajie@sarawak.gov.my


KAUNTER PEMBAYARAN

MASA OPERASI :
Monday- Thursday
8.15am to 12.30pm & 2.15pm to 3.00pm
Friday
8.30am - 11.45am & 2.15pm to 3.00pm

Sabtu, Ahad & Cuti Umum
Kaunter Tutup

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
2017|2018|2019|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Pencapaian Piagam Pelanggan 2019
 • Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Aduan

                       

Respon 24 jam

                       

Status aduan 3 hari bekerja

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Pelan

                       

Diproses dalam tempoh 14 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       

Catatan: TIADA Pelan Bangunan diproses dalam tempoh berkenaan.

 • Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Pelan

                       

Diluluskan dalam tempoh 14 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • “Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. OP

                       

Dikeluarkan dalam tempoh 2 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
  
 • Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Pembayaran

                       

Dibayar dalam tempoh 10 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
  
 • Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Tong Sampah yang perlu dikutip

                       

Lebih atau 2 kali seminggu

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Buku

                       

Diproses dan dipamer dalam tempoh 2 bulan

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Tindakan Susulan

                       

Dalam tempoh 3 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
  
 • Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Kelulusan

                       

Dikeluarkan dalam tempoh 3 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.

APRIL

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Cukai Taksiran

                       

Dihantar sebelum 30 April

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       

SEPTEMBER

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Cukai Taksiran

                       

Dihantar sebelum 30 September

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
  
 • Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Minit Mesyuarat

                       

Disediakan dan diedarkan dalam masa 7 hari

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Sekurang-kurangnya 95% pegawai gred 22 dan keatas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Pegawai Gred 22 dan ke atas

                       

Mencapai 42 jam dan ke atas

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Program Semasa

                       

Bil. Program Kumulatif

                       

Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)

                       

Jumlah dilaksanakan

                       

Pencapaian Peratusan (%)

                       
 • Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.

Tempoh

Jan-
19

Feb-
19

Mac-
19

Apr-
19

Mei-
19

Jun-
19

Jul-
19

Ogos-
19

Sept-
19

Okt-
19

Nov-
19

Dis-
19

Bil. Pojek Diluluskan

                       

Bil. Projek Kumulatif

                       

Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)

                       

Jumlah dilaksanakan

                       

Bil. Belum Dilaksanakan

                       

Pencapaian Peratusan (%)