Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Mei 2019
Versi 8.2.1
online visitor Pelawat Di Talian 14
total visitor Jumlah Pelawat 1,023,250

MAJLIS DAERAH MARUDI

LOT 577, JALAN PENGHULU TAMA TINGGANG MALANG,
PETI SURAT 374,
98058 BARAM,
SARAWAK.

NO.TEL   : 085-755755
NO.FAKS : 085-755336
EMAIL : najihajie@sarawak.gov.my


KAUNTER PEMBAYARAN

MASA OPERASI :
Monday- Thursday
8.15am to 12.30pm & 2.15pm to 3.00pm
Friday
8.30am - 11.45am & 2.15pm to 3.00pm

Sabtu, Ahad & Cuti Umum
Kaunter Tutup

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
2017|2018|2019|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Pencapaian Piagam Pelanggan 2019
 • Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Aduan
                     
Respon 24 jam
                     
Status aduan 3 hari bekerja
                     
Pencapaian Peratusan (%)
                   

 • Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pelan
         
Diproses dalam tempoh 14 hari
         
Pencapaian Peratusan (%)
           
Catatan: TIADA Pelan Bangunan diproses dalam tempoh berkenaan.

 • Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pelan
         
Diluluskan dalam tempoh 14 hari
         
Pencapaian Peratusan (%)
         

 • “Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. OP
           
Dikeluarkan dalam tempoh 2 hari
         
Pencapaian Peratusan (%)
         

 

 • Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pembayaran
         
Dibayar dalam tempoh 10 hari
         
Pencapaian Peratusan (%)
         

 

 • Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Tong Sampah yang perlu dikutip
           
Lebih atau 2 kali seminggu
           
Pencapaian Peratusan (%)
             

 • Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Buku
         
Diproses dan dipamer dalam tempoh 2 bulan
         
Pencapaian Peratusan (%)
         

 • Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Tindakan Susulan
         
Dalam tempoh 3 hari
         
Pencapaian Peratusan (%)
         

 

 • Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Kelulusan
           
Dikeluarkan dalam tempoh 3 hari
           
Pencapaian Peratusan (%)
           


 • Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
APRIL

Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Cukai Taksiran
           
Dihantar sebelum 30 April
           
Pencapaian Peratusan (%)
           
SEPTEMBER
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Cukai Taksiran
           
Dihantar sebelum 30 September              
Pencapaian Peratusan (%)
           

 

 • Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Minit Mesyuarat
                     
Disediakan dan diedarkan dalam masa 7 hari
                     
Pencapaian Peratusan (%)
                     


 • Sekurang-kurangnya 95% pegawai gred 22 dan keatas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pegawai Gred 22 dan ke atas
                     
Mencapai 42 jam dan ke atas
                     
Pencapaian Peratusan (%)
                     


 • Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Program Semasa
         
Bil. Program Kumulatif          


Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)

                     
Jumlah dilaksanakan
                     
Pencapaian Peratusan (%)            


 • Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.
Tempoh Jan-
18
Feb-
18
Mac-
18
Apr-
18
Mei-
18
Jun-
18
Jul-
18
Ogos-
18
Sept-
18
Okt-
18
Nov-
18
Dis-
18
Bil. Pojek Diluluskan
                     
Bil. Projek Kumulatif
                     
Bil. Dilaksanakan (Bulan Semasa)
                     
Jumlah dilaksanakan
                     
Bil. Belum Dilaksanakan
                     
Pencapaian Peratusan (%)