picture

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

NAMA  : NOR NAJIHA MAULANA YUSUFF

EMAIL : najihajie@sarawak.gov.my

NO TEL : 085-756427

NO FAKS : 085-755336Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

ii.   Menentukan keperluan keselamatan ICT;

iii.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT MD Marudi serta pengurusan risiko dan pengauditan;

iv.  Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Marudi.